Ընդունելության պայմանները

Ավագ դպրոց

Ընդհանուր տեղեկություն

Պահանջվող փաստաթղթեր

Ընդունելություն

Բուհ

Ընդհանուր տեղեկություն

Պահանջվող փաստաթղթեր բակալավր

  • Անձնագրի պատճեն
  • Լուսանկար
  • Կրթության մասին վկայական

Պահանջվող փաստաթղթեր մագիստրատուրա

  • Անձնագրի պատճեն
  • Լուսանկար
  • Կրթության մասին վկայական

Ընդունելություն